De notaris geeft onafhankelijk advies 

Stel dat u wilt trouwen, maar u heeft al een aardig vermogen opgebouwd. Is het dan verstandig om in gemeenschap van goederen te trouwen? Of u wilt nu eindelijk de stap nemen om met een goede vriend dat bedrijf op te richten waar u al zo lang van droomt. Wat komt daar bij kijken en wat moet er worden vastgelegd? Of u nu gaat trouwen, samenwonen of een samenwerking met iemand aangaat, bij notarissen kunt u gedegen en onafhankelijk advies krijgen. Ook voor vragen over schenken en erven of het kopen van een huis kunt u er terecht. Notarissen hebben ook goede kennis van de belastingwetten. Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel belasting u moet betalen over uw erfenis, dan kunt u ook daar terecht. Notarissen zijn onafhankelijk en kiezen niet, zoals een advocaat, partij. U krijgt dus gegarandeerd onafhankelijk advies. 


De notaris legt het vast

De afspraken die u maakt met bijvoorbeeld uw aanstaande of zakenpartner kunnen het best officieel worden vastgelegd. Bij de notaris kunt u dat wat u wilt regelen officieel laten vastleggen in een document. Dit noemt men vaak een akte. Denkt u bijvoorbeeld aan een testament waarin u uw nalatenschap regelt, een akte van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. In het geval van het kopen van een huis kunt u denken aan de akte van levering en de hypotheekakte. Als u een bedrijf opricht stelt de notaris ook daarvoor voor u de noodzakelijke documenten op. U kunt dan denken aan de oprichtingsakte, maar ook aan de statuten en het huishoudelijke reglement.


De notaris regelt het

Stel dat uw oude tante is overleden. Zij had een huis en een aardig vermogen, maar geen kinderen. Het huis moet worden verkocht en de nalatenschap moet worden verdeeld tussen alle neven en nichten. Bovendien had tante nog een legaat nagelaten aan de partner van een neef. Er moet in zo'n geval veel geregeld worden en er kan veel op u afkomen. De notaris regelt dan het meeste. Via de derdengeldenrekening van de notaris worden de openstaande rekeningen van de tante betaald en deze zorgt voor de uitkering van de erfenis. De notaris berekent exact wie hoeveel behoort te krijgen. Mocht er onenigheid komen tussen de erfgenamen, dan kan hij vaak ook een bemiddelende rol spelen.  Kortom, voor zeer uiteenlopende zaken die geregeld moeten worden kunt u terecht bij de notaris. Soms is het zelfs noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Het is dan goed te weten dat een deze altijd onafhankelijk is.

Notaris Cornelissens voor een professionele notaris in omgeving Oud Gastel.

Delen